Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

bomdia
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viadawdler dawdler
bomdia
(...) na pewno sobie poradzisz! Wierzę w Ciebie, więc i Ty wreszcie w siebie uwierz. Będzie dobrze!
— trzyma mnie w ryzach już piąty rok
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaDependence Dependence
bomdia
Każdy ma taką datę, do której ma sentyment.
Reposted frommefir mefir viamerryxoxo merryxoxo
bomdia
bomdia
Szybko nauczyłam się, że można się śmiać, nie odczuwając ani trochę radości. To tak jak z płaczem - można przecież płakać, nie roniąc łzy.
— Lena Katarina Swanberg
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasatyra satyra
bomdia
1225 e657
Reposted fromavooid avooid viasatyra satyra
bomdia
Człowiek zaczyna żyć, gdy przestaje męczyć przeszłość.
O ile łatwiej jest mi powiedzieć u mnie wszystko w porządku, niż wyjaśnić, dlaczego najchętniej rozwaliłabym łeb o ścianę z porządnego rozbiegu…
— czarnycukier
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamerryxoxo merryxoxo
bomdia
bomdia
Nie rezygnuj z marzeń, to że coś nie dzieje się teraz, nie znaczy, że nigdy nie nastąpi.
— Bezimienna
bomdia
Zauważyłam, że zawsze jak jest źle wracam na soup'a.
— sad but true.
Reposted fromwordshurt wordshurt viaszalony-virus szalony-virus
bomdia
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain viaszalony-virus szalony-virus
bomdia
2133 ad6d 500
Reposted fromBilet Bilet viagreens greens
bomdia
9036 160e
Reposted fromgreens greens
bomdia
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreens greens
bomdia
8706 0117
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaPatij Patij
bomdia
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatake-care take-care
bomdia
bomdia
4322 9fd8 500
Reposted fromintryga intryga viadreams-come-true dreams-come-true
bomdia

moja nieobecność chyba nie zrobiła na Tobie wrażenia.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl