Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bomdia
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
bomdia
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
bomdia
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPatij Patij
bomdia
9149 6ab2 500
Reposted fromwronia wronia viasatyra satyra
bomdia
Reposted frombluuu bluuu viasatyra satyra
bomdia
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viaszalony-virus szalony-virus
bomdia
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
bomdia
Reposted fromweightless weightless viamisiaczek95 misiaczek95
bomdia
3464 2db1
bomdia
1734 a0d1 500
Reposted frompod-slowami pod-slowami viamisiaczek95 misiaczek95

July 09 2015

bomdia
0725 02f2
bomdia
0705 832a
bomdia
0701 d113
Reposted bykatkadchmielowaEccedentesiastoutofmyhead
bomdia
uwielbiam, gdy ktoś kończy historię słowami "wezmę Cię tam kiedyś".
bomdia
bomdia
bomdia
2303 1953
Reposted fromunr-eal unr-eal viatake-care take-care
bomdia
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson
Reposted frommefir mefir viatwarze twarze
bomdia
będziesz kiedyś najwspanialszą żoną, wiesz?
— Wariat
Reposted fromspes spes viaarrependimento arrependimento
bomdia
Oczekujemy, że ludzie pozostaną takimi, jakich ich pamiętamy, ale oczywiście nigdy tak nie jest...
— Szepty zmarłych
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl